Welkom op BeleefhetinMill.nl. Dit is de site van SAM (Stichting Activiteiten Mill). SAM is officieel in februari 2004 opgericht met als doel via de leus “Beleef het in Mill” meer reuring en beleving te realiseren in de gemeente Mill en Sint Hubert. Dit dan door activiteiten en evenementen te initiëren en organiseren met een openbaar karakter. SAM doet dit niet alleen, maar zoekt waar mogelijk samenwerking met andere organisaties om bestaande en nieuwe activiteiten een (nog) breder draagvlak te geven.

SAM organiseerde in het verleden al veel activiteiten en was betrokken bij het opzetten van tal van nieuwe activiteiten. Bij sommige activiteiten is SAM nog steeds betrokken of organiseert deze nog steeds zelf. Maar ook zijn er activiteiten die na de opstartfase door andere verenigingen zijn overgenomen en worden voortgezet. Door sommige activiteiten over te dragen ontstaat binnen SAM weer ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien.

Op deze site vindt u een overzicht van actuele activiteiten waarbij SAM betrokken is of waarvan SAM de kartrekker is. Neem bij vragen en of opmerkingen contact op. De contactgegevens en elders op deze site te vinden in de rubriek Contact. Daar treft u ook de namen aan van de huidige SAM-leden.

Nieuws inMill.nl

23 juli 2019

 • VKP: Muziekonderwijs toegankelijker voor jeugd

  De VKP draagt alle verenigingen in onze gemeente een warm hart toe. Daarom hebben we ruim een jaar geleden ook veel tijd en energie gestoken in het mede tot stand brengen van een subsidiebeleid dat uitgaat van het faciliteren van verenigingen op basis van gelijkwaardigheid.

 • Officiële start bouw De Straethof

  De bouw is al enige tijd aan de gang. Toch wilden de projectontwikkelaar, Cedrus Vastgoed uit Beek en Donk en Van der Horst Aannemers uit Mill, de start van de bouw van complex De Straethof met een feestelijk momentje markeren.

 • Hitteprotocol actief tijdens Vakantiejaarmarkt in Mill

  Woensdag 24 juli is het in Mill weer tijd voor de Vakantiejaarmarkt. Net als vorig jaar belooft het ook dit keer een warme editie te worden. Daarom zal het hitteprotocol actief zijn.

 • “Oog voor elkaar” is voor ons allemaal van belang

  Eenzaamheid is een urgent en complex probleem. In onze gemeente voelt 51% van de inwoners boven 65 jaar zich eenzaam (GGD monitor 2016).